Plaatsen overzicht: Ned. Indie

Tijdreis door de geschiedenis van families

Plaatsen overzicht: Ned. Indie


Laat alle plaatsen zien met:

Hoofd-plaatsnamen pagina  |  Alle meest gebruikte plaatsen

Plaatsen overzicht: Ned. Indie, alfabetisch gesorteerd (aantal resultaten tussen haakjes):

Klik op een plaatsnaam om een verdere onderverdeling van die betreffende plaats te zien. Klik op het zoek-pictogram om bijbehorende personen weer te geven. Spreidingskaart

1. Ambarawa, Ned. Indie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
2. Bandjirmassin, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
3. Bandoeng, Ned. Indie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
4. Bangil, Ned. Indie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
5. Bantam, Ned. Indië (1)
6. Batavia, Ned. Indie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
7. Bogor, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
8. Borneo, Ned. Indie (1)
9. Buitenzorg, Ned. Indie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
10. Djogjakarta, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
11. Garoet, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
12. Grissee, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
13. Indramajoe, Ned. Indie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
14. Java, Ned. Indie (2)
15. kamp Ambarawa, Ned. Indië (1)
16. Kamp Tjihapit, Ned. Indië (1)
   17. Kediri, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
18. Kendal, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
19. Magelang, Ned. Indie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
20. Malang, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
21. Modjokerto, Ned. Indie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
22. Moeara Aman, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
23. Ned. Indie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
24. Negembal, Ned. Indie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
25. Oost Java, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
26. Oost-Java, Ned. Indie (3)
27. Padang, Ned. Indie (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
28. Palembang, Ned. Indië (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
29. Pasoeroean, Ned. Indie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
30. Pasuran, Ned. Indie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
31. Pekalongan, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
32. Poerworedjo, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
   33. Preanger Regentschappen, Ned. Indië (1)
34. Salemba, Ned. Indie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
35. Samarang, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
36. Semarang, Ned. Indie (2) Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
37. Sidho-ardjo, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
38. Sidoardjo, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
39. Simatorkis, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
40. Soerabaja, Ned. Indie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
41. Soerakarta, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
42. Sumatra, Ned. Indie (1)
43. Watatoelis, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
44. Weltevreden, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
45. Wonoredjo, Ned. Indië Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
46. Zuid Kalimantan, Ned. Indie (1)